Potvrda Enzensbergeru

one pjevaju o svijetu potpunijem i jasnijem no što to može biti / posestrime, vaša pjesma nosi...

Read More